-بررسي نامه شماره 1821 مورخه 07/05/98 در خصوص سنگ فرش خيابان جهاد

نامه شماره 1821 مورخه 07/05/98 شهرداري در خصوص سنگ فرش خيابان جهاد بررسي و مقرر شد شهرداري نسبت به سنگ فرش خيابان جهاد به صورت مشاركتي اقدام نمايد.

-بررسي نامه شماره 1752 مورخه 05/05/98 در خصوص مرمت ديوار اماكن مسكوني قديمي 

نامه شماره 1752 مورخه 05/05/98  شهرداري بررسي و مقرر شد شهرداري برابر ضوابط  و با نظر كارشناس مربوطه نسبت به صدور مجوز مرمت ديوار سمت معبر منازل مسكوني قديمي به منظور زيباسازي شهر به صورت موقت به جهت زيباسازي شهر اقدام نمايد.

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 500020408390

تلفن شهرداری :3-05632143201 فکس : 05632143799

آدرس : قهستان-بلوار امام خميني(ره)-امام خميني14-پلاك1

بازدید امروز87
بازدید دیروز243
بازدید هفته586
بازدید ماه87
کل بازدید55918