مجموعه : ارتباط با مسئولین
بازدید : 1389

نام

سمت

تلفن

مرتضي دهقان تنها

شهردار قهستان

32143580

محمدعلي حاجي پور

مسئول واحد فني وعمران

32143202

هادي عسكري پناه

مسئول خدمات شهري

32143202-3

حسن دلپسند

مسئول حراست

32143201

خديجه حيدري

مسئول امور مالي

32143202-3

مرضيه علي نژاد

مسئول امور اداري

32143202-3

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 500020408390

تلفن شهرداری :3-05632143201 فکس : 05632143799

آدرس : قهستان-بلوار امام خميني(ره)-امام خميني14-پلاك1

بازدید امروز139
بازدید دیروز37
بازدید هفته275
بازدید ماه1335
کل بازدید87701