-بررسي نامه شماره 1437 مورخه 18/04/98 شهرداري در خصوص احداث سرويس بهداشتي در ميدان ورودي شهر

نامه شماره 1437 مورخه 18/04/98 شهرداري در خصوص احداث سرويس بهداشتي در ميدان ورودي شهر بررسي و با عنايت به تجمع مسافرين مقرر شد شهرداري وفق مقررات و با رعايت ضوابط و اهميت موضوع نسبت به احداث سرويس بهداشتي اقدام نمايد.

-بررسي نامه شماره 1438 مورخه 18/04/98 شهرداري در خصوص تعريض مسير رودخانه

موضوع نامه شماره 1438 مورخه 18/04/98 شهرداري در خصوص تعريض مسير رودخانه و تخريب ديوار باغ آقاي سيد مهدي سيادت به صورت مشاركتي مورد تصويب قرار گرفت.

-بررسي نامه شماره 1435 مورخه 18/04/98 شهرداري در خصوص احداث آبخوري در پارك خيابان دولت

موضوع نامه شماره 1435 مورخه 18/04/98 شهرداري بررسي و مقرر شد شهرداري نسبت به صرفاً جانمايي و احداث آبخوري در محل پارك خيابان دولت از محل منابع داخلي اقدام نمايد.

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 500020408390

تلفن شهرداری :3-05632143201 فکس : 05632143799

آدرس : قهستان-بلوار امام خميني(ره)-امام خميني14-پلاك1

بازدید امروز74
بازدید دیروز243
بازدید هفته573
بازدید ماه74
کل بازدید55905