تلفن  شهرداری قهستان:

05632143201-3

فکس شهرداري قهستان:

05632143799

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 500020408390

تلفن شهرداری :3-05632143201 فکس : 05632143799

آدرس : قهستان-بلوار امام خميني(ره)-امام خميني14-پلاك1

بازدید امروز107
بازدید دیروز204
بازدید هفته498
بازدید ماه3200
کل بازدید124155