-بررسي نامه شماره 1162 مورخه 02/04/98 شهرداري در خصوص سنگ فرش خيابان هاي حافظ 1-2و3

نامه شماره 1162 مورخه 02/04/98 شهرداري در خصوص سنگ فرش خيابان هاي حافظ 1-2و3 بررسي و ضمن انجام بازديد ميداني از خيابان هاي فوق، مقرر شد شهرداري از محل منابع داخلي نسبت به سنگ فرش خيابانهاي مذكور اقدام نمايد.

-بررسي نامه شماره 149 مورخه 18/01/98 شهرداري در خصوص سنگ فرش مشاركتي معبر مجاور بوستان شهيدين قايني

موضوع نامه شماره 149 مورخه 18/01/98 شهرداري بررسي و مقرر شد شهرداري نسبت به سنگ فرش مشاركتي معبر مجاور بوستان شهيدين قايني به صورت 50% حق مشاركت اهالي و با رعايت ضوابط و از محل اعتبارات داخلي اقدام نمايد.

-بررسي نامه شماره 1028 مورخه 25/02/98 در خصوص سنگ فرش خيابان امام خميني (ره) 9

موضوع نامه شماره 1028 مورخه 25/02/98 در خصوص درخواست اهالي خيابان امام خميني (ره) 9 مبني بر اجراي سنگ فرش خيابان مذكور بررسي و مقرر شد شهرداري نسبت به اجراي سنگ فرش معبر مربوطه به صورت مشاركتي و از محل منابع داخلي اقدام نمايد.

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 500020408390

تلفن شهرداری :3-05632143201 فکس : 05632143799

آدرس : قهستان-بلوار امام خميني(ره)-امام خميني14-پلاك1

بازدید امروز94
بازدید دیروز243
بازدید هفته593
بازدید ماه94
کل بازدید55925