-بررسي نامه شماره 1801 مورخه 07/05/98 شهرداري در خصوص طرح توجبهي استخراج سنگ لاشه از معدن

نامه شماره 1801 مورخه 07/05/98 شهرداري به پيوست طرح توجيهي استخراج سنگ لاشه از معدن شهرداري قهستان بررسي و با دريافت وام از سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور جهت طرح توجيهي استخراج سنگ لاشه از معدن سنگ شهرداري قهستان موافقت گرديد.

-بررسي نامه شماره 1707 مورخه 02/05/98 شهرداري در خصوص سنگ فرش پياده رو خيابان امام حسين(ع) 

نامه شماره 1707 مورخه 02/05/98 شهرداري در خصوص سنگ فرش پياده رو خيابان امام حسين(ع) بررسي و مقرر شد شهرداري نسبت به سنگ فرش خيابان مربوطه بصورت مشاركتي از محل منابع داخلي اقدام نمايد.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 500020408390

تلفن شهرداری :3-05632143201 فکس : 05632143799

آدرس : قهستان-بلوار امام خميني(ره)-امام خميني14-پلاك1

بازدید امروز90
بازدید دیروز243
بازدید هفته589
بازدید ماه90
کل بازدید55921