بررسي نامه شماره 3855 مورخه 27/09/98 در خصوص نصب سرعتکاه استاندارد در لاین خروجی بلوار شهدا شهر قهستان  

موضوع نامه شماره 3855 مورخه 27/09/98 در خصوص نصب سرعتکاه روبروی دبیرستان حضرت فاطمه (س) بررسی و مقرر شد شهرداری در خصوص کاهش از کد 6330101 و افزایش به کد 6331001 به مبلغ پنجاه میلیون ریال در بودجه جهت اجرای مصوبه سومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک و کمیسیون حمل و نقل و ایمنی راه های شهرستان درمیان و مصوبه شماره 14 جلسه مذکور اقدام نماید.

-

بررسي نامه شماره 3719 مورخه 18/09/98 در خصوص دفترچه عوارض و بهای خدمات سال99 شهرداری

دفترچه عوارض و بهای خدمات سال99 شهرداری پیوست نامه شماره 3719 مورخه 18/09/98 بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

-

بررسي نامه شماره 3611 مورخه 05/09/98 در خصوص کاهش قیمت سنگ لاشه معدن شهرداری جهت رفاه حال شهروندان

 نامه فوق با موضوع کاهش قیمت سنگ لاشه و سنگ ورقه بررسی و قیمت پیشنهادی شهرداری برای سنگ لاشه هر تن 120000 ریال و هر تن سنگ ورقه 750000 ریال مصوب گردید.

-

بررسي نامه شماره 3717 مورخه 18/09/98 درخصوص نام گذاری اماکن و معابر شهری به نام شهدای گرانقدر ارتش

موضوع نامه فوق بررسی و مقرر شد کوچه منزل شهید محمد رسول حسن زاده که از شهدای گرانقدر ارتش بوده به نام شهید محمدرسول حسن زاده از طرف شهرداری نام گذاری گردد.

-

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 500020408390

تلفن شهرداری :3-05632143201 فکس : 05632143799

آدرس : قهستان-بلوار امام خميني(ره)-امام خميني14-پلاك1

بازدید امروز200
بازدید دیروز239
بازدید هفته1180
بازدید ماه4015
کل بازدید198071