و از میان مردم کسى است که جان خود را براى طلب خشنودى خدا می فروشد، و خدا نسبت به [این‏] بندگان مهربان است‏》(سوره بقره-آيه ۲۰۷))
خادمان همیشه آماده در حوزه ی آتش نشانی، ايثارگراني هستند که بخشي از ايمني، امنيت و آرامش جامعه امروزي مديون زحمات بي منت آنهاست. آنان که متعهدانه و با تکيه بر همت و تلاش صادقانه، غيرتمندانه و جان بركف، به شايستگي عهده دار مسئوليتي خطير و مهم هستند. ضمن تقدير و تشكر از خدمات شبانه روزي كليه آتش نشانان، "۷ مهرماه" روز "آتشنشاني و ايمني" را صميمانه به اين عزيزان تبريك و تهنيت عرض نموده وآرزوي توفيق و سلامتي براي كليه آتش نشانان را از خداوند متعال خواستارم.
محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی